Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

„Moja Emigracja”

marzec 2012

Favoryta, platforma internetowa poświęcona publikowaniu we własnym zakresie (self-publishing), wraz z honorowym patronem – DEEWR, ogłasza Konkurs Literacki na temat „Moja Emigracja”.


Przyjechaliśmy do Australii z bagażem pełnym nadziei. I nieważne, czy byliśmy emigracją polityczną, czy ekonomiczną, czy jechaliśmy za „głosem serca“, chcieliśmy poszerzać horyzonty, czy podjęliśmy naukę na tutejszym uniwersytecie - wszyscy wyemigrowaliśmy i często zastanawiamy się nad tym czym jest fakt naszej emigracji. Psycholodzy zajmujący się tym tematem pytają czy emigracja musi oznaczać rezygnację z unikalnych sposobów działania, odczuwania i rozumienia właściwych Polakom, czy zamiast porzucania ich mogą one pozostać w nas żywe, zmodyfikowane, wzmacniające nas w nowym środowisku?

A co my sami myślimy? Napiszmy o Naszej Emigracji.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 16 kwietnia 2012.

Pełne warunki w regulaminie na stronie www.favoryta.com.

Zapraszamy!

Cel konkursu

Celem konkursu jest wzmacnianie integracji społeczności polonijnej w Australii poprzez rozwijanie zainteresowania wzajemną relacją pomiędzy twórczością literacką i autentycznym międzykulturowym doświadczeniem wspólnym dla całego środowiska.

Warunki uczestnictwa

Konkursu ma zasięg ogólnoaustralijski i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy są polskimi emigrantami, pod warunkiem ukończenia przez nich 18 lat. Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie osoby, które jeszcze nigdy nie opublikowały swoich prac.

Dozwolone jest zgłoszenie tylko jednego utworu przez uczestnika Konkursu.

Termin zgłaszania utworów

Konkurs trwa od poniedziałku, 30 stycznia 2012r.

Zgłaszane dzieła muszą być złożone do poniedziałku, 16 kwietnia 2012r.

Z uwagi na prawdopodobieństwo spłynięcia dużej ilości zgłoszeń tuż przed zamknięciem konkursu, zachęcamy do nadsyłania prac w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Wszystkie zgłoszone utwory muszą być oryginalnymi, samodzielnymi dziełami literackimi uczestników konkursu. Wykorzystanie materiałów objętych ochroną praw autorskich nie należących do uczestnika będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu. Zgłoszenia do konkursu muszą zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail.

Department of Education

Employment and

Workplace Relations

(DEEWR)

Utwór nie może przekroczyć połowy arkusza wydawniczego (plus minus 11 znormalizowanych stron A4, tzn 20 000 znaków typograficznych ze spacjami dla prozy, lub 350 wersów [linijek] dla poezji).

Nazwa dokumentu powinna zawierać wyłącznie imię i nazwisko autora utworu uczestnika konkursu (np: Jan Nowak.doc; Jan_Nowak.docx; jannowak.doc).

Format i miejsce składania prac konkursowych

Utwory muszą być składane wyłącznie w postaci cyfrowej, w formacie Microsoft Word .DOC lub .DOCX i przesłane na oba następujące adresy e-mail: office@favoryta.com i support@favoryta.com

Wymagania dotyczące zawartości

Składane utwory literackie muszą odzwierciedlać (bezpośrednio lub pośrednio) emigracyjne doświadczenia uczestników konkursu.

Akceptowane będą wszystkie formy poetyckie, oraz wszystkie krótkie formy prozatorskie (np. esej, opowiadanie, wspomnienia, dzienniki, pamiętniki), bądź formy eksperymentalne.

Zgłoszone utwory mogą być tekstami w języku polskim, angielskim, lub kombinacjami.

Utwory muszą spełniać warunki określone przepisami prawa i nie mogą zawierać następujących treści: pornograficznych, propagujących nienawiść i przemoc, szokujących, kradzionych, naruszających dobro osób trzecich, naruszających prawo do wizerunku osób trzecich, oraz nie mogą promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub grupy interesu.

Wszystkie zgłoszenia muszą być oryginalnymi dziełami.

Kryteria oceny

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane poprzez kryteria kreatywności w ujęciu tematyki emigracyjnej, wartości literackiej i czystości głosu w wyrażaniu własnej prawdy.

Selekcja prac

Po sprawdzeniu czy zgłoszenia odpowiadają wymaganiom ujętym w Regulaminie, organizator i członkowie jury wybiorą finalistów.

Pełna lista finalistów zostanie ogłoszona w poniedziałek, 30 kwietnia 2012r. i opublikowana na stronie favoryta.com.

Finaliści wyłonieni w pierwszym etapie selekcji zostaną dodatkowo poproszeni o dostarczenie krótkiej noty biograficznej (do 100 słów).

Zwycięzca konkursu oraz dwa wyróżnienia zostaną ogłoszeni w poniedziałek, 14 maja 2012r., na stronie favoryta.com.

Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi osobami poprzez e-mail i skieruje do nich prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji.

Jury

Do jury zostały zaproszone znane osobistości polonijnego życia kulturalnego w Australii, pisarze, publicyści i akademicy.

Prace będą oceniane przez Jury w składzie (porządek alfabetyczny imion):

Andrzej Siedlecki: Wykładowca polskiej historii teatru, literatury i jęz. polskiego na Macquarie University, Department of International Studies, the European Languages and Cultures, Sydney. Autor książek „Sekrety Techniki Aktorskiej – Jak uczyć?” (2007), oraz „Być Aktorem, Podstawy Techniki Aktorskiej. Teatr, Film, Telewizja, Radio” (2010). Aktor, reżyser, publicysta i dziennikarz. Długoletni współpracownik radia SBS. Laureat nagrody Polonii – „Sydnejski Orzeł” za propagowanie polskiej literatury w Australii.

Anna Habryn: Mieszkająca w Western Australia założycielka Mt Kosciuszko Inc. Autorka scenariusza filmowego, sztuki teatralnej i słuchowiska radiowego o Strzeleckim oraz współautorka książki pt. „Ballad of an Explorer or Life and Deeds of Sir Paul Edmund de Strzelecki” (2009). Autorka powieści „Miłość po szkocku” oraz zbiorów poetyckich: „Kartki urodzinowe”, „Strzępy pióropusza”, „Bajeczki o miłości” i nagrodzonego wyróżnieniem w konkursie Paperback inYour Hand tomiku „The Dance of Looks”.

Ernestyna Skurjat-Kozek: Redaktor Naczelna Pulsu Polonii. Studiowała polonistykę w Poznaniu, afrykanistykę w Warszawie. W latach 1971-1981 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych UW. Spędziła 3 lata w Nigerii, gdzie pracowała w Telewizji Channel 50 w ENUGU (1981-1984). Z doświadczeniem telewizyjnym w Nigerii dostała kontrakt w Telewizji SBS (1985). Redaktorka Wiadomości Polskich, oraz Radia SBS, gdzie jako journalist/broadcaster pracowała przez 17 lat. Od roku 2007 organizuje doroczne Festiwale Kościuszkowskie w Jindabyne. Autorka książki „Sanktuarium Matki Boskiej Miłosierdzia w Berrima Penrose Park” (1991), tłumaczka kilku powieści afrykańskich, m.in. T.M. Aluko, „Sądny dzień w Ibali” (1986), redaktor kilku antologii prozy afrykańskiej, a także książki „Paul Edmund Strzelecki and His Team. Achieving Together” (2009).

Krzysztof Bajkowski: sydnejski fotograf i fotoreporter, polonijny dziennikarz, edytor i redaktor naczelny polskiego magazynu internetowego w Australii - Bumerang Polski, prezes Stowarzyszenia Bumerang Polski - Bumerang Media Inc. Wcześniej: dziennikarz, prezenter i producent audycji w radiu polonijnym 2000FM (2000-2007); reporter oraz współedytor magazynu internetowego Puls Polonii (2007-2010).

Marianna Łacek: absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczycielka języka angielskiego w szkole średniej w Australii. Laureatka wyróżnienia „Excellence in Teaching” NSW, 2003. Nominowana do „National Award for Excellence in Teaching”, 2004. Prowadzi także klasy maturalne języka polskiego. Współzałożycielka the Polish Teachers Association. Współredaktorka Tygodnika Polskiego. Reportażystka portalu Puls Polonii.i Expressu Wieczornego (Australia).Autorka publikacji metodycznych na temat nauczania. Tłumaczka literatury. Autorka tłumaczeń książek znanego australijskiego pisarza i poety Petera Skrzyneckiego: „Bezdomne psy“ (Wild Dogs), „Wróbli ogród“ (The Sparrow Garden), oraz dwujęzycznego wyboru poezji: „Stary świat / Nowy świat“ (Old World / New World).

Nagrody i wyróżnienia

Zostanie wybrany jeden zwycięzca konkursu. Autor zwycięskiego utworu otrzyma: Nagrodę Główną: przywilej wydania własnej książki, w dowolnym czasie, na koszt organizatora,Nagrodę Pana Andrzeja Siedleckiego: CD z profesjonalnym nagraniem audio zwycięskiego utworu.

Dodatkowo zwycięzca otrzyma egzemplarz książki konkursowej „Moja Emigracja”. Zwycięski utwór i notka o autorze znajdą się w niej na zaszczytnym miejscu. Ponadto zwycięzca będzie wymieniony na stronie internetowej Favoryta (favoryta.com) i w komunikatach prasowych.

Zostaną przyznane dwa wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają książkę zawierającą kolekcję utworów, które znalazły się w finale konkursu. Wyróżnione prace otrzymają zaszczytne miejsce w tej publikacji. Obok prac opublikujemy notki o autorach. Ponadto autorzy wyróżnionych utworów będą wymienieni na stronie internetowej Favoryta (favoryta.com) i w komunikatach prasowych.

Finaliści

Prace wszystkich finalistów zostaną opublikowane w książce „Moja Emigracja”, której egzemplarze zostaną przekazane m.in. do Biblioteki Narodowej w Australii oraz do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Prawo własności i prawo wykorzystania projektu

Prawa autorskie wszystkich złożonych utworów powinny pozostać własnością twórców uczestniczących w konkursie.

Organizator konkursu zachowuje prawo do wykorzystania dowolnego utworu w dowolnych publikacjach będących rezultatem konkursu.

Pytania?

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:

office@favoryta.com

PATRONI MEDIALNI KONKURSU

Polska sekcja Radia 2000FM

melbourne.pl


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011